piątek, 23 lutego 2018

Mieszkańcy nadal czekają na rozliczenie opłat

Wielu mieszkańców pyta, czy po zakończeniu wiosną ubiegłego roku w Urzędzie Miasta w Chorzowie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która stwierdziła nadwyżke opłat mieszkańców nad wydatkami miasta na odbiór odpadów w kwocie aż 13 mln zł. w okresie od lipca 2013 roku do końca 2016 roku, coś się w tej sprawie zmieniło, czy miasto wykazało nowe wydatki z tych 13 mln zł. na gospodarke odpadami? 

Odpowiadam. Niestety nie. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Nadal miasto Chorzów nie rozliczyło się wobec mieszkańców z pobranej nadwyżki 13 mln zł. Znajac zapisy ustawy, które stanowią, że z pobranych opłat miasto może jedynie finansować koszty odbioru odpadów, w połowie 2017 roku zapytałem prezydenta miasta, aby wskazał miejsce w budżecie miasta, gdzie znajduje się ta nadwyżka. Usłyszałem jedynie, że tych pieniędzy nie ma w budżecie.czwartek, 22 lutego 2018

Sprzedaż budynków przychodni była błędem

W 2015 roku na wniosek prezydenta miasta większość radnych wyraziła zgodę, aby miasto sprzedało budynki, w których prowadzone są przychodnie. Prezydent argumentował to faktem, że najemcy lokali – prowadzący przychodnie są zainteresowani takim wykupem.

W uchwale Rada Miasta określiła prawo pierwokupu budynków dla ówczesnych najemców. W przypadku, gdyby najemcy nie skorzystali z pierwszeństwa zakupu, prezydent otrzymał prawo sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu z zastrzeżeniem, że nowy właściciel musi zachować dotychczasowe umowy najmu z prowadzącymi przychodnie przez kolejne 10 lat. Prezydent miasta zapewniał, że sprawa musi zakończyć się pozytywnie zarówno dla miasta, jak i najemców, bez uszczerbku dla żadnej ze stron.

Miato pomoże usunąć azbest

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Miasta, radni przyjęli m.in uchwałę uruchamiająca nowy program dotacji dla mieszkańców przy usuwania z ich nieruchomości azbestu. Zainteresowany mieszkaniec - właściciel lub współwłaściciel budynku będzie mógł otrzymać dotację w wysokości do 80% kosztów usunięcia azbest, jego transportu i procesu unieszkodliwienia, jednak maksymalnie do kwoty 2,5 tys. zł. Od 2009 roku trwa w Polsce program usuwania azbestu z budynków. Ma on trwać do 2032 roku.


Wyższe dotacje na prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta, radni przyjęli m.in uchwałę podwyższającą kwotę dotacji celowej z budżetu miasta dla podmiotów niepublicznych prowadzących na terenie Chorzowa żłobki i kluby dziecięce z kwoty 400 do 550 zł./miesiąc za każde dziecko zamieszkałe w Chorzowie.

Celem zwiększenia dotacji jest zapewnienie chorzowskim dzieciom coraz większej dostępności miejsc w żłobkach  oraz nie obciążanie rodziców zwiększającymi się kosztami utrzymania placówek.


niedziela, 18 lutego 2018

46. sesja Rady Miasta

W najbliższy czwartek, 22 lutego, o godz. 9.00, w gmachu Urzędu Miasta rozpocznie się 46. sesja Rady Miasta. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z zaplanowanym porządkiem obrad.

wtorek, 30 stycznia 2018

O modernizacji rynku

Wraz z początkiem nowego roku, rozpoczęły się prace modernizacyjne chorzowskiego rynku. Remont ma potrwać ok. 1,5 roku i pochłonie kwotę ok. 25 mln zł. 

Oczywiście, dobrze że nastąpi modernizacja tego miejsca. Pojawi się nowa nawierzchnia, sporo zieleni, mała infrastruktura  w postaci np. fontanny. Na pewno będzie ładniej.

Jednak nie oszukujmy się, nie odzyskamy rynku z prawdziwego zdarzenia. W tej częsci miasta nadal dominować będzie estakada i centrum przesiadkowe. Teren ten, który potocznie nazywamy rynkiem, jest po prostu centrum komunikacyjnym. Ta przestrzeń pełni obecnie wyłącznie rolę komunikacyjną i nawet po modernizacji jej główna funkcja nie zmieni się.

Mimo znanych minusów istnienia estakady, obecny rynek ma jeden zasadniczy plus. Z poziomu ziemi tworzy niepodzielną całość. Estakada dzieli rynek jedynie na wysokości. I jestem przekonany, że podstawowowym celem modernizacji rynku powinno być zachowanie jego niepodzielnej całości. Stąd też uważam, że planowane postawienie 4 pawilonów handlowo - usługowych pod estakadą nie jest dobrym pomysłem. To one podzielą nam rynek z pozycji ziemi. Może nieco zasłonią obraz estakady, ale jednocześnie przedłużą negatywne skutki jej występowania do samej płyty rynku. I to nie będzie dobre rozwiązanie. Dla mnie osobiście rynek pozostanie strefą komunikacyjną z domieszką imprez rozrywowych, które będą mogły być organizowane np. na terenie przed bydunkiem urzędu miasta. Rozrywka od czasu do czasu - tak. Ale nie tworzyłbym nieco na siłę, na naszym rynku, pod estakadą, stref wypoczynku i relaksu przy kawie. 

Budżet państwa dofinansuje chorzowskie domy dziecka

W trakcie wczorajszej konferencji prasowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, reprezentujący nasz region, a zarazem okręg katowicki, ministrowie Grzegorz Tobiszowski i Michał Wójcik, oraz posłowie Bożena Borys-Szopa i Jerzy Polaczek poinformowali o skutecznie złożonych, ążnych dla naszego regionu, poprawkach do budżetu państwa na 2018 rok. Dzięki nim do województwa śląskiego trafi dodatkowo kwota 30 mln zł.

Wśród przewidzianych zadań znalazło się m.in. dofinansowanie dla 6 domów dziecka w Chorzowie. Łącznie omawiana poprawka przewiduje wsparcie 29 śląskich domów dziecka sumą 850 tys. zł. Można zatem założyć, że z tej puli do Chorzowa trafi kwota od 150 do 200 tys. zł.

sobota, 27 stycznia 2018

500 zł. więcej na modernizację ogrzewania

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się w czwartek, radni zwiększyli kwotę dotacji z dotychczasowych 2 tys. zł. na 2,5 tys. zł., jaką z budżetu miasta można otrzymać w ramach zmiany modernizacji ogrzewania na proekologiczne w lokalach lub budynkach mieszkalnych. Nie zmieniono zasady, że dofinansowanie nie może przekroczyć 80% ceny zakupu i zainstalowania nowego urządzenia grzewczego lub kosztów związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Rząd przeznaczy 6 miliardów na lokale dla biednych i bezdomnych

W latach 2019-2025 polskie samorządy będą mogły liczyć na bezzwrotne wsparcie w kwocie nawet 6 miliardów zł. z budżetu państwa. W Sejmie jest projekt, który zakłada wsparcie dla gmin w tworzeniu lokali dla najmniej zamożnych i bezdomnych. Pozyskane środki samorządy będa mogły wykorzystać na tworzenie m.in. lokali socjalnych, noclegowni i schronisk.

Omawiane wsparcie samorządów ma być elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego przyjętego przez rząd w 2016 roku. Jest on kierowany do mniej zamożnych Polaków, których nie stać na kupno lub wynajem mieszkania.

czwartek, 18 stycznia 2018

500+ w Chorzowie w 2017 roku

W 2017 r. w Chorzowie wypłacono świadczenie 500+ w łącznej wysokości 60 mln zł. Pomoc trafiła do 7 tys. chorzowskich rodzin. Uprawnionych było 10 tys. dzieci. Żeby zobrazować wielkość świadczenia przytoczę porównanie, że tylko przez 2 lata do portfeli chorzowian trafi kwota równa przewidywanym kosztom budowy nowego stadionu Ruchu!

środa, 17 stycznia 2018

Dyżur radnego w Urzędzie Miasta

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem radnemu interwencji, zapraszam na mój jutrzejszy dyżur do Urzędu Miasta (czwartek, 18 stycznia). Będę dyżurował w godz. 13-16 w pokoju 201.

poniedziałek, 1 stycznia 2018

Życzenia Noworoczne

Drodzy Chorzowianie

Z okazji Nowego Roku 2018, składam wszystkim mieszkańcom naszego miasta najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz samych sukcesów i radości. Niech Nowy Rok będzie czasem pokoju i bezpieczeństwa oraz wypełnionym tym, co dobre, piękne i szczęśliwe.

Grzegorz Krzak

wtorek, 26 grudnia 2017

Czas podsumowań: 67 w tym roku, 410 ogółem

Koniec roku to zawsze okazja do podsumowania czasu minionego, tego co było, co już za nami. Bardzo się cieszę, że przez kolejny, szósty już rok, mogłem prowadzić swojego bloga, na którym informowałem o bieżących, ważnych sprawach dla Chorzowa i jego mieszkańców, najczęściej także je komentując i oceniając. Bo taka też powinna być formuła tradycyjnego bloga. Na blogu przedstawiałem też działania, które podejmowałem jako radny .

Na prowadzenie bloga zdecydowałem się w czerwcu 2012 roku. Od tego czasu zamieściłem 410 wpisów, 67 w kończącym się roku. Przytoczone liczby stanowią dla mnie dużą satysfakcję.

Serdecznie zapraszam do dalszej lektury mojego bloga w Nowym Roku 2018. Dziękuję za dotychczasowe odwiedziny, pozytywne komentarze, jak i krytyczne uwagi.

Grzegorz Krzak
radny

piątek, 22 grudnia 2017

Życzenia Bożonarodzeniowe

Drodzy Mieszkańcy

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przepełnione będą radością związaną z przyjściem na świat Bożego Dziecięcia, które ponad 2000 lat temu narodziło się w Betlejem.

Świadomość tego cudu niech niesie za sobą wiarę i nadzieję na lepsze jutro, by w coraz szybciej płynącym życiu, każdy z nas potrafił przysiąść na progu chwili i otworzyć się na dary płynące ze żłóbka betlejemskiego.

Życzę wszystkim zdrowych, rodzinnych, radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Grzegorz Krzak
radny

Premier M. Morawiecki: 40 mld dla Śląska

W czwartek w Śląskim Urządzie Wojewódzkim w Katowicach Premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia przyjętego przez polski rząd Programu dla Śląska. Program ten zakłada, że w ciągu kilku najbliższych lat rząd przeznaczy na nasz region kwotę 40 miliardów złotych na 70 projektów z dziedziny gospodarki, infrastruktury, innowacyjności i ochrony środowiska. Kluczową kwestią dla przyjęcia programu był fakt jego uzgodnienia w dialogu pomiędzy partnerami społecznymi - pracodawcami, samorządami terytorialnymi, związkami zawodowymi, środowiskami naukowymi i akademickimi a rządem.

środa, 20 grudnia 2017

Projekt budżetu miasta na rok 2018

Jutro odbędzie się w Chorzowie sesja budżetowa. Radni przyjmą plan dochodów i wydatków miasta na rok 2018. Warto przedstawić podstawowe wielkości tego dokumentu.

W projekcie przyszłoroczne dochody miasta zaplanowano na 619,5 mln zł. Są one o 25 mln. zł. większe od tych w 2017 roku (594,7 mln zł. po zmianach w III kwartale roku). Wydatki określono na 660,1 mln zł. i są one większe o 9 mln. zł. od tegorocznych (650,8 mln zł. po zmianach w III kwartale roku). Deficyt budżetowy może zatem wynieść prawie 41 mln zł. Ma on być sfinansowany kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Według projektu, nadwyżka operacyjna, będąca różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących (im większa tym lepiej) może wynieść 11,5 mln zł.

Pośród wydatków, największą ich część tworzą tradycyjnie oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna.

Kwota całkowitego zadłużenia miasta Chorzów na koniec roku 2018 ma wynieść 250 mln. zł.

44. sesja Rady Miasta

Jutro, tj. 21 grudnia, o godz. 9.00, w gmachu Urzędu Miasta rozpocznie się 44. sesja Rady Miasta. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z zaplanowanym porządkiem obrad.

wtorek, 19 grudnia 2017

Interpelacja w sprawie tablicy informacyjnej na boisku na osiedlu Irys

W związku ze zniszczeniem tablicy informacyjnej na boisku na osiedlu Irys, którego modernizacja została wybrana przez mieszkańców dzielnicy centrum w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o wykonanie i montaż nowej tablicy. Proponuję, aby zamiast pleksy, tworzyłem płyty był metal, co pozwoli uniknąć kolejnych zniszczeń. 

Z poważaniem 


Grzegorz Krzak 
radny

Odpowiedź

sobota, 16 grudnia 2017

Ranking Samorządów 2017 "Rzeczpospolitej". Nie ma powodów do zadowolenia

Dziennik Rzeczpospolita przedstawił kolejny swój ranking samorządów. Tym razem za 2017 rok. Jest to najbardziej znany ranking oceniający polskie miasta, bazujący na wielu danych, jak wskaźniki ze sprawozdań budżetowych – np. dynamika wzrostu wydatków majątkowych, wzrost zadłużenia, dochodów własnych, wartość pozyskanych środków z UE. Jak w rankingu wypadł  Chorzów?

Niestety nasze miasto nie ma powodów do zadowolenia. Miast na prawach powiatu (do tej kategorii zalicza się Chorzów) jest w Polsce 66, ale „Rzeczpospolita” sklasyfikowała 43 miasta. Chorzów uplasował się dopiero na 37. pozycji, o jedną niżej niż w 2016 roku.


środa, 6 grudnia 2017

Jest projekt budżetu metropolii na rok 2018. A w nim 13% na administrację

Jest już znany projekt budżetu Metropolli Górnośląsko - Zagłębiowskiej na 2018 rok. Będzie to pierwszy rok funkcjonowania metropolii. 

Łączna kwotę metropolitalnych wydatków zaplanowano na 361 mln. Pośród nich największe będą wydatki na:

trasnport i łączność - 119 mln
Fundusz Solidarniości - wspieranie gmin w procesach inwestycyjnych an ich terenie - 100 mln
promocja gmin metropolii - 10 mln
MZK Tychy - doposażenie w uniwersalne kasowniki - 12 mln
Rower metropolitalny - 6 mln

Na uwagę zasługuje fakt, że aż 46 mln ma kosztować administracja metropolii. To aż 13% całej puli planowanych wydatków.