czwartek, 24 maja 2018

500+ w Chorzowie: 9967 dzieci, 60 mln zł./rok

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Miasta w Chorzowie, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała m.in. o tym, że według stanu na koniec 2017 roku, 9967 dzieci zamieszkałych w Chorzowie posiadało uprawnienia do świadczenia 500+. Szybki rachunek wskazuje, że w ciagu jednego roku, z tytułu 500+ do portfeli chorzowskich rodzin trafia 60 mln zł.! 

wtorek, 22 maja 2018

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy wyjeździe z osiedla Irys

W związku z odpowiedzią z dn. 11.10.2017 r.  (ZG.0003.39.2017 )  Zastępcy Prezydenta Miasta  ds. Gospodarczych na interpelację radnego Marcina Weindicha (S.0003144.2017), która dotyczyła osiedla Irys, uprzejmie proszę, zgodnie z informacją zawartą w odpowiedzi, o szybki montaż słupków dyskryminujących na chodniku przy ul. Mielęckiego, z lewej strony wyjazdu z osiedla Irys. Zwiększą one widoczność i bezpieczeństwo osób wyjeżdzających z osiedla oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Z poważaniem

Grzegorz Krzak
radny

Kolejna rządowa dotacja dla Chorzowa

Chorzów otrzymał dotację rządową w wysokości prawie 1,1 mln zł. na generalny remont przejścia podziemnego u zbiegu ulic Katowicka i 3 Maja. Łączna kwota zaplanowana na inwestycję, razem ze środkami pochodzącymi z budżetu miasta, to 2 mln zł.

Interpelacja w sprawie projektu MEN: „Godność. Wolność. Niepodległa”.

W związku z ogłoszeniem przez MEN projektu „Godność. Wolność. Niepodległa”, uprzejmie proszę o poinformowanie wszystkich szkół i placówek edukacyjnych o projekcie i zachęcenie do aktywnego w nim udziału.

Program "Godność. Wolność. Niepodległość" umożliwia uzyskanie pieniędzy na organizację obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem programu jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, m.in. wolności, godności, solidarności, prawach człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

poniedziałek, 21 maja 2018

Dyżur radnego w Urzędzie Miasta

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem radnemu interwencji, zapraszam na mój dyżur do Urzędu Miasta (czwartek, 24 maja). Będę dyżurował w godz. 13-16 w pokoju 201.

niedziela, 20 maja 2018

50. sesja Rady Miasta

W najbliższy czwartek, 24 maja, o godz. 9.00, w gmachu Urzędu Miasta rozpocznie się 50. sesja Rady Miasta. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z zaplanowanym porządkiem obrad.

sobota, 19 maja 2018

"Polska jest jedna" z Posłem Arkadiuszem Mularczykiem

Dziś w Siemianowicach Śląskich, w ramach cyklu spotkań "Polska jest jedna", odbyło się spotkanie z Posłem Arkadiuszem Mularczykiem, przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości reparacji wojennych od Niemiec. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu. Było one niezwykle ciekawe. Dużo pytań z sali. Tematem przewodnim była oczywiście problematyka niemieckich reparacji wojennych wobec Polski. Temat trudny, ale bardzo ważny. Obecne wyliczenia polskich szkód podczas II wojny światowej wskazują na kwotę ok. 850 miliardów USD.

piątek, 18 maja 2018

110 lat Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dziś miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystej gali 110. rocznicy istnienia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowanej w Chorzowskim Centrum Kultury. Wielu zacnych gości ze środowiska spółdzielczego podkreślało dobre zarządzanie ChSM i dobry stan finansów spółdzielni. Setki budynków, ponad 15 tys. lokali mieszkalnych i 35 tys. mieszkańców, te liczby mówią same za siebie. ChSM to jedna z najstarszych i największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Gratulacje zaszczytnego jubileuszu dla władz ChSM oraz wszystkich jej pracowników i spółdzielców!

wtorek, 15 maja 2018

Interpelacja w sprawie wprowadzenia w Chorzowie dla seniorów usługi „złota rączka”

 Zwracam się uprzejmie z wnioskiem o rozważenie pomysłu wprowadzenia w Chorzowie dla seniorów usługi tzw. „złota rączka”. Projekt przewidziany dla osób powyżej 65. roku życia, polegający na pomocy w drobnych, domowych naprawach. Dla osób starszych, naprawa domowych usterek bywa dużym problemem, szczególnie gdy dotyczy to osób samotnych, którym nie ma kto pomóc. Zdarzają się sytuacje, że takie osoby krępują się prosić o pomoc sąsiadów i zamykają się w sobie. A usterek w mieszkaniu może z czasem przybywać. Z bezpłatnej pomocy fachowca mógłby skorzystać każdy zainteresowany senior. Zakres wykonywanych prac obejmowałby drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy i uprawnień, oraz dużych nakładów finansowych potrzebnych na zakup materiałów. Podobny projekt realizuje miasto Poznań, w którym cieszy się on dużym zainteresowaniem wśród tamtejszych seniorów. Zgłoszenia przyjmowane są przez miejską infolinię. Pracownik przekazuje je do stowarzyszenia prowadzącego projekt, które ustala bezpośrednio z seniorem termin wizyty fachowca oraz rodzaj usterki. Także Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi tego typu usługę, dostępną dla wszystkich osób mieszkających w zasobach ChSM. Proszę o przeanalizowanie tej propozycji.

Z poważaniem

Grzegorz Krzak
radny

Odpowiedź

poniedziałek, 14 maja 2018

Interpelacja w sprawie oczyszczenia pomnika Powstańca Śląskiego

Zwracam się uprzejmie z wnioskiem o oczyszczenie pomnika Powstańca Śląskiego znajdującego się na Placu Powstańców Śląskich. Poszczególne części pomnika są brudne i wymalowane. Dotyczy to szczególnie samej figury, ale także i znajdujących się poniżej płyt. Obecnie jest to tym ważniejsze, że w listopadzie br., z pewnością m.in. pod tym pomnikiem społeczność Chorzowa będzie obchodzić miejskie uroczystości upamiętniające jubileuszową, 100. rocznicę, odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z poważaniem

Grzegorz Krzak
radny

Odpowiedź

sobota, 5 maja 2018

Porozmawialiśmy o Polsce

Dziś w ramach akcji Prawa i Sprawiedliwości "Polska jest jedna" gościliśmy w Chorzowie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigę Wiśniewską. Spotkanie odbyło się w Chorzowskim Centrum Kultury. Miałem przyjemność poprowadzić te spotkanie. Mimo trwającej "majówki", zjawiło się 70 osób. Sala była pełna. Dziękuję p. Poseł i wszystkim obecnym za spotkanie i rozmowę o Polsce.

piątek, 4 maja 2018

Święto patrona Chorzowa

Dziś społeczność Chorzowa świętuje, wspominając swojego patrona, św. Floriana, męczennika. Św. Florian, patron zawodów związanych z ogniem - strażaków, hutników i metalowców, od 25 lat jest także patronem miasta Chorzów. Od 24 lat posiadamy również relikwie naszego patrona. Niech św. Florian obdarza wszystkich chorzowian odwagą i siłą w pokonywaniu codziennych trudności i lęków, a nasze miasto niech otacza swoją opieką.

wtorek, 1 maja 2018

Cudze chwalicie, swojego nie szanujecie

Urząd Miasta w Chorzowie podpisał umowę z Bytomskim Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej "Leo Corde" na współorganizację w Skansenie imprezy rekonstrukcyjnej "Z orężem przez wieki" za kwotę 99 995 zł. Mamy swoje, Chorzowskie Bractwo, które przez 8 lat sprawnie współorganizowało tego rodzaju imprezę, a korzystamy z innych i to w dodatku za tak duże kwoty... Co za "gospodarność"...

niedziela, 29 kwietnia 2018

Docenić macierzyństwo i rodzicielstwo

Podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości ogłoszono m.in. program Mama+. Jednym z jego punktów jest założenie, że matki czwórki i więcej dzieci, po przekroczeniu wieku emerytalnego, będą otrzymywać emerytury w przewidzianej ustawowo minimalnej wysokości, niezależnie od stażu pracy i wielkości odprowadzonych składek. Pomysł ten spotkał się z niezrozumieniem i krytyką części osób, które twierdzą, że osoby, które nie spełniły warunków ustawowych w zakresie stażu pracy, a w niektórych sytuacjach może i nawet nigdy nie pracowały, nie powinny otrzymywać żadnego świadczenia emerytalnego. Takie przekonanie uważam za błędne. Koncepcja emerytur dla matek z rodzin wielodzietnych oceniam jako bardzo dobry pomysł. Dlaczego? Bycie matką to nie tylko jeden z największych życiowych darów, wielka przygoda, ale także wielka odpowiedzialność, ale co ważne taka, która wymaga ogromnego wysiłku i pracy. Tak, pracy! Z każdym kolejnym dzieckiem, zakres tego wysiłku i pracy jeszcze rośnie. Każda mama posiadająca kilkoro dzieci wie, że w roli matki nie można się nudzić. Obowiązków nigdy nie brakuje. Także z perspektywy państwa, jego społeczeństwa i gospodarki, wobec na przykład dzisiejszych wyzwań demograficznych, mamy wielodzietne są ogromnym skarbem. To ich dzieci i wnuki będa kiedyś budować Polskę. Oby jak najlepszą. Pamiętajmy, że bez ludzi nie ma niczego. Stąd też emerytury dla mam wielodzietnych są z pewnością dowodem odpowiedzialnej polityki państwa, odważnej wizji ku przyszłości, stawiania na rozwój i takim po prostu ludzkim doceniem kobiecej pracy, jakimi bez wątpienia są macierzyństwo i rodzicielstwo.

piątek, 27 kwietnia 2018

Akcja "Polska jest jedna" w Chorzowie!

W imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego zapraszam na spotkanie otwarte z Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigą Wiśniewską, które odbędzie się w sobotę, 5 maja, o godz. 13:00, w Chorzowskim Centrum Kultury, przy ul. Sienkiewicza 3 w Chorzowie. Spotkajmy się, porozmawiajmy o sprawach ważnych dla Polski oraz istotnych dla naszego regionu. Serdecznie zapraszam!


wtorek, 24 kwietnia 2018

49. sesja Rady Miasta

W najbliższy czwartek, 26 kwietnia o godz. 9.00, w gmachu Urzędu Miasta rozpocznie się 49. sesja Rady Miasta. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z zaplanowanym porządkiem obrad.

sobota, 21 kwietnia 2018

Wyprawka szkolna 300+

Jednym z punktów tzw. "Piątki premiera Morawieckiego" zapowiedzianej na konwencji Prawa i Sprawiedliwości jest wyprawka szkolna w kwocie 300 zł., nazwana programem Dobry Start, dla wszystkich uczniów do ukończenia 18. roku życia. Wyprawka będzie wypłacana na początku każdego roku szkolnego, poczynając od tego roku.

Program 300+ obejmie ok. 5 mln uczniów w całej Polsce, w tym ok. 13 tys. w Chorzowie, i będzie bez wątpienia wsparciem dla domowych budżetów.

czwartek, 19 kwietnia 2018

Rządowy fundusz na drogi lokalne: 5 mld zł. na początek

W tym roku rządowy fundusz na drogi lokalne będzie miał 5 mld zł, a w przyszłym zwiększy się o 2-3 mld. zł. W kolejnych latach ta kwota będzie rosła – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Fundusz zostanie utworzony jesienią tego roku. Pierwsza pula środków ma zostać wykorzystana przez samorządy w 2019 roku. To będzie program, jakiego dotąd w III RP nie było. Pamiętajmy, że drogi gminne i powiatowe stanowią 85% wszystkich ciągów komunikacyjnych w Polsce.

Szef rządu poinformowal, że w budżecie państwa, dzięki dodatkowym wpływom m.in z VAT, pojawiło się „30 mld zł dodatkowych środków w porównaniu do poprzednich lat". Jest to „przyrost większy w ciągu jednego roku niż wcześniej w ciągu ośmiu lat”.

sobota, 14 kwietnia 2018

Piątka premiera Morawieckiego

W trakcie dzisiejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy w Warszawie, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział szybką realizację 5 punktów o znaczeniu społecznym, gospodarczym i inwestycji lokalnych.

1. Obniżka od początku przyszłego roku podatku CIT dla małych firm z 15 do 9 proc., czyli najniższego poziomu w UE.

2. Wprowadzenie małego ZUS-u naliczanego proporcjonalnie do przychodów dla firm osiągających miesięczne obroty do wysokości 2,5 minimalnych pensji w Polsce. Im mniejszy zarobek, tym mniejszy ZUS.

3. Wyprawka – 300 złotych na początku roku szkolnego dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej i średniej.

4. Nowy fundusz budowy dróg lokalnych o wartości co najmniej 5 miliardów złotych. Oznacza to tysiące kilometrów odnowionych dróg we wsiach, małych miastach, gminach i powiatach.

5. Program Dostępność+ - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych – ponad 20 mld złotych w ciągu 8 lat.

515 tys zł. netto nagród w Urzędzie Miasta w 2017 roku

Otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie wypłaconych nagród pracownikom urzędu miasta w Chorzowie w okresie 01.2017 - 02.2108 r. W ubiegłym roku prezydent przeznaczył na nagrody dla swoich pracowników kwotę 515 tys. zł. netto. Urzędnicy mają wynagrodzenia, są 13-tki, premie, możliwość umów zleceń na dodatkowe zadania. Czy nie przesada z wielkością tych nagród? Co za tę kwotę można byłoby co roku zrobić w naszym mieście? 10 siłowni plenerowych (umowa na siłownię przy ul. Budryka za 53 tys. zł.) czy prawie 2 nowoczesne boiska jak te na osiedlu Irys (330 tys zł.). Podobne środki, 500 tys zł. przeznaczy w tym roku urząd na organizację obchodów święta miasta w tym szczególnym dla nas roku - 150. rocznicy przyznania praw miejskich. Organizacja obchodów dla wszystkich mieszkańców w jubileuszowym roku wyceniono na równi z wysokością nagród dla urzędników... Co ciekawe, niektórym osobom nagrody są wypłacane cyklicznie praktycznie co miesiąc. Nagrody wypłacano także w styczniu i lutym tego roku. Zapraszam do lektury.

Odpowiedź na interpelację