środa, 30 sierpnia 2017

39. sesja Rady Miasta

W najbliższy czwartek, 31 sierpnia, o godz. 9.00, w gmachu Urzędu Miasta rozpocznie się 39. sesja Rady Miasta. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z zaplanowanym porządkiem obrad.

Dyżur radnego w Urzędzie Miasta

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem radnemu interwencji, zapraszam na mój jutrzejszy dyżur do Urzędu Miasta (czwartek, 31 sierpnia). Będę dyżurował w godz. 13-16 w pokoju 201.

czwartek, 24 sierpnia 2017

Interpelacja w sprawie osiągniętych w 2016 roku przychodów i zysku netto przez spółkę ADM Chorzów Sp. z o.o., której miasto Chorzów jest udziałowcem.

Uprzejmie proszę o informacje: 

1. Jaką wielkość przychodów i zysku netto osiągnęła w 2016 roku spółka ADM Chorzów Sp. z o.o.? 
2. Czy zysk netto za 2016 rok został wypłacony udziałowcom i jaka część zysku netto przypadła miastu Chorzów posiadającemu w spółce 49% udziałów? 

z poważaniem 

Grzegorz Krzak 
radny 


Odpowiedź

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Interpelacja w sprawie badania słuchu dzieci w szkołach podstawowych.

Moja interpelacja wynika z informacji, jakie uzyskałem na temat testów słuchu wśród uczniów w szkołach w innych miastach. Wyniki są niepokojące. U 30% badanych dzieci stwierdzono niedosłuch. Biorąc to pod uwagę, uprzejmie proszę o informacje: 

1. Czy w naszych szkołach podstawowych prowadzone są badania słuchu wśród uczniów? 
2. Jeśli tak, to jakimi metodami? 
3. Ilu uczniów, z podziałem na grupy wiekowe, przebadano w roku szkolnym 2016/2017? 
4. W których szkołach przeprowadzono badania? 
5. Jakie były wyniki tych badań? 

Z poważaniem 

Grzegorz Krzak 
radny


Odpowiedź

Interpelacja w sprawie odpowiedzi pisemnych na interpelacje ustne składane przez radnych w trakcie sesji Rady Miasta.

Często zdarza się, że na interpelacje ustne składane w trakcie sesji Rady Miasta, ze zrozumiałych względów, radni otrzymują odpowiedzi na piśmie w późniejszym czasie. Wnioskuję, aby odpowiedzi te były publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Umożliwi to zapoznanie się z ich treścią pozostałym radnym, a także zainteresowanym mieszkańcom, którzy śledzą pracę Rady. 

z poważaniem 

Grzegorz Krzak 
radny


Interpelacja w sprawie Informatora SMS.

Od dłuższego czasu zainteresowani mieszkańcy nie otrzymują powiadomień w ramach Informatora SMS. Wnioskuję o powrót do sms-owego powiadamiania mieszkańców o tym, co ważnego i ciekawego dzieje się w mieście (awarie, objazdy, zdarzenia pogodowe, wydarzenia kulturalne itd.). Jest to bardzo praktyczna forma komunikacji z mieszkańcami, z której mieszkańcy chętnie korzystali. 

Jednocześnie uprzejmie proszę o informację, ile numerów telefonów jest obecnie zarejestrowanych w bazie Informatora SMS? 

z poważaniem 

Grzegorz Krzak 
radny 


Interpelacja w sprawie wykonania schodów na skarpie przy ul. Sokoła.

Proszę o wykonanie schodów na skarpie przy ul. Sokoła, pomiędzy nieruchomością nr 9 a ul. Węglową. W pobliżu nie ma chodnika łączącego w/w ulice. Mieszkańcy szukając najkrótszej drogi przejścia np. w kierunku centrum miasta, wydeptali ścieżkę na skarpie i przechodzą tamtędy. Obecnie jest to przejście dosyć niebezpieczne, szczególnie w nieprzyjazną pogodę, ale z którego korzysta wiele osób. Zdarzają się upadki. Ważnym argumentem w tej sprawie jest fakt, że za szczytem skarpy, od strony ul. Węglowej, znajdują się pojemniki na segregowane odpady, z których korzystają także mieszkańcy ul. Sokoła, mieszkający od dolnej strony skarpy. Chcąc wyrzucić odpady, mieszkańcy niejako skazani są na przejście przez skarpę (idąc dookoła, w kierunku ul. Styczyńskiego i z powrotem to odległość ok. 200 m.). W moim przekonaniu, wykonanie schodów w omawianym miejscu jest bardzo uzasadnione. Jeśli w tegorocznym budżecie nie znajdą się środki na te zadanie, wnioskuję o ujęcie tego zadania w przyszłorocznym budżecie. Zadanie te było jedną z propozycji mieszkańców w 4. edycji budżetu obywatelskiego. Nie otrzymało jednak wystarczającej ilości głosów. W załączeniu dokumentacja fotograficzna. 

z poważaniem 

Grzegorz Krzak 
radny


Odpowiedź

Interpelacja w sprawie remontu chodnika przy ul. Hajduckiej.

Wnioskuję o wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy ul. Hajduckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ryszki w kierunku skrzyżowania z ul. Klimzy. Obecny stan chodnika jest bardzo zły i stanowi dla mieszkańców znaczne utrudnienie w poruszaniu się. Utrudnienia są jeszcze większe w okresie deszczu. Jeśli w tegorocznym budżecie nie znajdą się środki na te zadanie, wnioskuję o ujęcie tego zadania w przyszłorocznym budżecie. W załączeniu dokumentacja fotograficzna. 

z poważaniem 

Grzegorz Krzak 
radny

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie wycięcia chwastów na chodnikach przy ul. Wolności.

Proszę o wycięcie chwastów na chodnikach przy ul. Wolności na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Strzelców Bytomskich: 
- na wysokości kościoła św. Jadwigi, przy nasadzonych drzewach 
- przy przystanku tramwajowym w kierunku skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich 

z poważaniem

Grzegorz Krzak
radny

Interpelacja w sprawie wymiany niedziałającego oświetlenia lamp ulicznych na deptaku przy ul. Wolności.

Proszę o wymianę niedziałającego oświetlenia lamp ulicznych na deptaku przy ul. Wolności. Lampy zlokalizowane są w okolicach numerów 8,16,18, 36 i 43. Jednocześnie proszę o wymianę lampy przy numerze 24. Jest ona uszkodzona i może stanowić zagrożenie dla pieszych. 

z poważaniem 

Grzegorz Krzak 
radny

Odpowiedź

niedziela, 20 sierpnia 2017

Świadczenie 500+. Składanie wniosków

Wnioski o świadczenie 500+ na kolejny okres, który rozpocznie się 1 października, można składać od 1 sierpnia. Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata za miesiąc październik nastąpi do 31 października.

Kto złoży wniosek we wrześniu, dostanie pieniądze z wyrównaniem w listopadzie. Ci zaś, którzy złożą wniosek w październiku, dostana świadczenie z wyrównaniem do końca roku.

Wnioski o świadczenie składamy w Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest także możliwość złożenia wniosku w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3 Maja i w Miejskim Domu Kultury Batory. 

niedziela, 25 czerwca 2017

Bożogrobcy na pocztówce

Polska Poczta wydała okolicznościową kartkę z okazji 760. rocznicy założenia wsi Chorzów przez Zakon Rycerzy Bożogrobców. 24 czerwca 1257 roku Książe Władysław Opolski wręczył Bożogrobcom z Miechowa akt lokacji wsi Chorzów. Ta data zapoczątkowała istnienie naszego miasta.

środa, 21 czerwca 2017

38. sesja Rady Miasta

W najbliższy czwartek, 22 czerwca, o godz. 9.00, w gmachu Urzędu Miasta rozpocznie się 38. sesja Rady Miasta. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z zaplanowanym porządkiem obrad.

niedziela, 18 czerwca 2017

Połączony szpital: gwarancja zatrudnienia i płacy tylko przez rok?

W protokole z 18.05 z posiedzenia Komisji Integracyjnej powołanej w zakresie przeprowadzenia połaczenia Zespołu Szpitali Miejskich i Centrum Pediatrii i Onkologii, można przeczytać wypowiedź prezydenta miasta p. A. Kotali na temat warunków zatrudnienia pracowników w połączonym szpitalu. Na pytanie, czy pracownicy obecnych szpitali domagali się określenia ram czasowych gwarancji zatrudnienia (art. 23' Kodeksu Pracy), prezydent odpowiedział, że będzie gwarancja 1 roku niezmienności pracy i płacy. Ta zapowiedź mocno niepokoi. Przypomnę, że w dyskusjach przed głosowaniem rady miasta o połaczeniu szpitali, prezydent A. Kotala wiele razy zapewniał, że wszyscy pracownicy będą mieli pewność zatrudnienia, że nic w ich warunkach zatrudnienia nie zmieni się. Teraz okazuje się, że ta pewność może dotyczyć jedynie 12 miesięcy...

Węglokoks ratuje Walcownię Blach Grubych Batory

Węglokoks S.A, spółka skarbu państwa, w procesie konsolidacji swoich aktywów hutniczych pod marka Śląskich Hut Stali, zakupiła w przetargu niepracującą od roku Walcownię Blach Grubych Batory. To szansa na  miejsca pracy dla ok. 250 pracowników. Przejęcie walcowni przez Węglokoks stał się możliwy dzięki odpowiedniej postawie polskiego rządu, a szczególnie resortu energi i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego.Włączenie chorzowskiej walcowni w projekt Śląskich Hut Stali i jak można nieoficjalnie usłyszeć wykorzystywanie jej produktów dla celów polskiego przemysłu zbrojeniowego daje wielką nadzieję, że uratowanie Walcowni Blach Grubych będzie procesem skutecznym i trwałym w czasie.