piątek, 16 listopada 2018

Protest wobec pomysłu budowy osiedla mieszkaniowego przy Parku Śląskim

W niedzielę, 18 listopada, o godz. 12.00 na terenie dawnych Międzynarodowych Targów Katowickich przy ul. Targowej w Chorzowie będzie nagrywany na żywo przez TVP program o planach budowy kontrowersyjnej inwestycji deweloperskiej na historycznych terenach WPKiW/Parku Śląskiego. Zapraszam wszystkich, którym nie jest obojętny los naszego parku, o przybycie i zaprotestowanie.

Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek oczekiwaną przez samorządowców ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych, który będzie mechanizmem wieloletnim, zapewniającym finansowanie dużych inwestycji samorządowych i tym samym pozwoli na stworzenie w przyszłości spójnej sieci dróg lokalnych. W latach 2019-2028 budżet Funduszu ma sięgnąć kwoty 36 mld zł.


niedziela, 11 listopada 2018

Chorzowskie obchody Święta Niepodległości

Dziś wraz z kolegami radnymi Prawa i Sprawiedliwości uczestniczyłem w chorzowskich miejskich obchodach upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele Św. Barbary. Po jej zakończeniu, wszyscy zebrani udali się pod Pomnik Powstańca Śląskiego, gdzie odśpiewano Hymn Państwowy, Rotę i złożono wiązanki kwiatów.

poniedziałek, 5 listopada 2018

Wyjazd na Marsz Niepodległości

Klub Gazety Polskiej w Chorzowie organizuje w dniu 11 listopada wyjazd ze Śląska do Warszawy na Marsz Niepodległości. Cena przejazdu autokarem w obie strony - 40 zł./osoba. Kontakt/szczegóły: Zygmunt Korus, przewodniczący Klubu, tel. 602 308 411.

poniedziałek, 29 października 2018

Nowy okres świadczeniowy 500plus. Warto złożyć wniosek do końca października

Osoby korzystające z programu "Rodzina 500+", które nie złożyły jeszcze wniosków o wypłatę pieniędzy w nowym okresie rozliczeniowym powinni to zrobić do końca października. Zagwarantuje to wypłatę środków w pełnej wysokości.

Wrzesień był ostatnim miesiącem, w którym wypłacone zostało świadczenie wychowawcze na podstawie dotychczas złożonego wniosku. Od początku lipca trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+".

Aby otrzymać świadczenie na cały nowy okres świadczeniowy czyli od października 2018 r. do września 2019 r., wniosek trzeba złożyć do końca października.

Osoby, które złożyły wniosek w lipcu lub sierpniu mają gwarancję otrzymania pieniędzy do końca października - czyli zachowania ciągłości wypłat.

Jeśli wniosek został złożony we wrześniu, wtedy świadczenie trafi do beneficjenta do końca listopada, z wyrównaniem za październik. Wniosek złożony w październiku to wypłata pieniędzy do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad.

Wniosek można złożyć przez internet za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej bądź w formie tradycyjnej, bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej.

niedziela, 28 października 2018

Rada Miasta rozpocznie pracę po 19 listopada

Rada Miasta rozpocznie pracę po 19 listopada. Wtedy to, najprawdopodobniej 22 listopada, odbędzie się inauguracyjna sesja VIII kadencji.

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Chorzów zostanie zwołana przez komisarza wyborczego.

Kwestie dotyczące funkcjonowania rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw regulują ustawy: o samorządzie gminy, samorządzie powiatu i samorządzie województwa. Zgodnie z przepisami, pierwszą sesję nowo wybranych organów zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni po upływie kadencji rady i sejmiku, która kończy się 16 listopada.

sobota, 27 października 2018

Charytatywnie dla Ośrodka Wsparcia

Dziś miałem przyjemność gościć na Stadionie Śląskim, na którym odbył się charytatywny mecz piłkarski na rzecz Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu Pobytu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Chorzowie przy ul. Beskidzkiej. Na boisku zmierzyli się dziennikarze i politycy. Lepsi okazali się dziennikarze. Wspaniała inicjatywa. Brawa dla organizatora akcji - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Chorzowie. Najważniejsze, że w miłej atmosferze, przy integracji różnych środowisk, można było zebrać datki na rzecz chorzowskiego Ośrodka. Cieszę się, że na ten niezwykle szczytny cel mogłem przekazać swoją „cegiełkę”. Dziękuję za dzisiejsze rozmowy z pracownikami Ośrodka i rodzicami podopiecznych. Z pobytu na stadionie są one dla mnie najcenniejsze. Wiele potrzeb jest niestety niezaspokojonych, do tego dochodzą trudności dnia codziennego. Takie akcje, jak ta dzisiejsza, choć wspaniałe, mają charakter jednak tylko doraźny, który nie rozwiąże problemów. Potrzeba w tym zakresie rozwiązań systemowych i trwałych.

wtorek, 23 października 2018

Wybory za nami. Kontynuujemy swoją pracę

Wybory samorządowe zakończyły się. Chorzowianie zadecydowali. Z dużą satysfakcją chcemy poinformować, że w wyniku niedzielnych rozstrzygnięć wyborczych, większej o 2,5 tys. ilości głosów poparcia dla list Prawa i Sprawiedliwości do rady miasta Chorzów w stosunku do wyniku w 2014 r. oraz pewnemu 2. miejscu senatora Leszka Piechoty w wyborach na prezydenta Chorzowa, Prawo i Sprawiedliwość powiększyło swój stan posiadania w radzie miasta aż o 75%, z 4 radnych z 2014 r. do obecnych 7 radnych. Do rady miasta weszły jedynie 2 ugrupowania. Prawo i Sprawiedliwość stało się w ten sposób jedyną opozycją wobec rządzącej w Chorzowie Platformy Obywatelskiej i prezydenta Andrzeja Kotali. Oprócz podjęcia prób zrealizowania przynajmniej części naszych punktów programu wyborczego, w warunkach określonych dla opozycji, chcemy mieszkańców Chorzowa, w tym szczególnie naszych wyborców, zapewnić, że nie zapomnimy o funkcji kontrolnej, jaką wobec prezydenta miasta i większości rządzącej powinna pełnić rada miasta, opozycja i jej poszczególni radni. Pamiętamy i będziemy pamiętać o podjętych przez prezydenta Andrzeja Kotalę zobowiązań i deklaracjach wobec mieszkańców w trakcie zakończonej parę dni temu kampanii wyborczej.

poniedziałek, 22 października 2018

Spotkanie "Czyste Powietrze" po sąsiedzku

Dziś miałem przyjemność uczestniczyć w otwartym spotkaniu organizowanym w Świętochłowicach przez pracowników Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat rządowego programu "Czyste Powietrze". Przedstawiono dużo praktycznych informacji w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania na zmianę źródła ciepła i przeprowadzenia termomodernizacji domów jednorodzinnych. Maksymalnie można uzyskać 53 tys. zł. dotacji na w/w cele. Zainteresowanych zapraszam na poniższą stronę:
https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/


Wybory 2018. Radny VIII kadencji

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom centrum miasta i części Chorzowa II (m.in. Osiedle Żołnierzy Września) za poparcie w dniu wczorajszym mojej kandydatury w wyborach do Rady Miasta Chorzów. Dzięki Państwa głosom (nieoficjalnie – 772 głosy) będę miał zaszczyt nadal pełnić funkcję radnego Chorzowa. Zapewniam, że swoje obowiązki będę wypełniał rzetelnie i odpowiedzialnie. Nie zawiodę Państwa zaufania.

Moim niezmiennym przekonaniem, którym kieruje się na co dzień, pozostaje zasada, że radnym jest się 24 godziny na dobę.

niedziela, 23 września 2018

Kampania samorządowa oficjalnie ruszyła!

Szanowni Mieszkańcy

Od 12 lat reprezentuję Chorzowian w radzie miasta, w sposób szczególny mieszkańców naszej dzielnicy. Mimo młodego wieku, posiadam już duże doświadczenie samorządowe. Są to z pewnością moje atuty. Pracę radnego zawsze wykonuję uczciwie, rzetelnie i odpowiedzialnie. Rozwój Chorzowa i dobro jego mieszkańców są dla mnie zawsze priorytetem. Moją wiedzę i energię chcę nadal pozostawiać w Chorzowie. 21 października proszę o Państwa głos. Nie zawiodę Państwa zaufania. Wybierzmy młodość i doświadczenie!


piątek, 14 września 2018

Wniosek radnych PiS do projektu budżetu miasta na 2019 rok w sprawie utworzenia stacji napraw rowerów

Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli do prezydenta Chorzowa kilkanaście wniosków do projektu budżetu miasta na 2019 rok. Jednym z naszych wniosków jest utworzenie w każdej dzielnicy miasta stacji naprawy rowerów prywatnych umiejscowionej w pobliżu jednej z przewidywanych stacji wypożyczenia roweru miejskiego. Taka stacja wyposażona jest w podstawowe narzędzie pomocne w naprawie roweru i usunięciu usterek. Przewidywany koszt takiej stacji to 5-10 tys. zł.

środa, 12 września 2018

Wniosek radnego do projektu budżetu miasta na 2019 rok w sprawie ulicy Sokoła

W ostatnim czasie złożyłem do prezydenta Chorzowa kilkanaście wniosków jako propozycji do projektu budżetu miasta na 2019 rok. Jednym z nich jest wniosek o zapewnienie w 2019 roku środków finansowych na wykonanie przy ul. Sokoła 9 schodów na skarpie i zagospodarowanie zieleni wokół. Zadanie te było jedną z propozycji mieszkańców w 4. edycji budżetu obywatelskiego. Nie otrzymało jednak wystarczającej ilości głosów. W połowie 2017 roku złożyłem interpelację elektroniczną w tej sprawie. Ze względu na ograniczone środki w kolejnych latach, zadanie nie zostało dotychczas zrealizowane.

poniedziałek, 10 września 2018

Interpelacja w sprawie rosnącej liczby obywateli z Ukrainy, którzy wykonują usługi dla KZK GOP jako kierowcy autobusów.

 Szanowny Panie Prezydencie

Zwracam się do Pana Prezydenta jako członka zarządu KZK GOP z wnioskiem o podjęcie tematu na forum Związku. Problem dotyczy rosnącej liczby obywateli z Ukrainy, którzy wykonują usługi dla KZK GOP jako kierowcy autobusów, nie znając przy tym w ogóle podstaw języka polskiego. Oczywiście, należy cenić fakt, że ludzie chcą pracować i znajdują pracę w naszym regionie. Problemem jest jednak sytuacja, gdy takie osoby nie znają w ogóle języka polskiego, a wykonują pracę, w której podstawowa komunikatywność powinna być zachowana i wymagana. Wielu mieszkańców korzystających na co dzień z komunikacji autobusowej zwróciło mi w ostatnim czasie uwagę na tę sprawę. Pasażerowie skarżą się, że są trudności w zakupie biletu, pytaniu o przystanek itd. Mieszkańcy pytają, co w sytuacji, gdy coś się stanie i będzie trzeba wezwać pogotowie czy policję? Jak się zachowa taki kierowca autobusu?

Organizując przetargi na wybór oferenta usług, KZK GOP stawia wymogi w zakresie np. wieku autobusów czy wielkości emisji spalin. Wnioskuję do Pana Prezydenta, aby na forum Związku podjąć przedstawiony przeze mnie temat, czy nie zasadne byłoby w procesie przetargu uregulować także kwestię znajomości podstaw języka polskiego przez kierowców autobusów? Bo problem ten realnie istnieje i skutki w wielu przypadkach całkowitego braku komunikacji między kierowcą a pasażerem.

Z poważaniem

Grzegorz Krzak
radny

Odpowiedź

Wniosek radnych o utworzenie punktów elektromobilności

Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli do prezydenta Chorzowa kilkanaście wniosków do projektu budżetu miasta na 2019 rok. Jedną z naszych propozycji jest utworzenie na terenie Chorzowa ogólnodostępnych punktów ładowania elektromobilnego.

Zgodnie z uchwaloną ustawą o elektromobilności, do 15 stycznia 2020 r. każdy wójt, burmistrz, prezydent miasta zobowiązany został do sporządzenia raportu dotyczącego ogólnodostępnych punktów ładowania na obszarze gminy.


Według w/w ustawy, do 2020 r. auta elektryczne mają stanowić 10% taboru miejskiego, a w 2023 r. – 30%.


sobota, 8 września 2018

Wniosek do projektu budżetu miasta na 2019 rok o radykalne podniesienie kwoty na dotacje miejskie na wymianę ogrzewania piecowego na proekologiczne

Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli do prezydenta Chorzowa kilkanaście wniosków do projektu budżetu miasta na 2019 rok. Jednym z najważniejszych wniosków jest radykalne podniesienie kwoty na dotacje miejskie na wymianę ogrzewania piecowego na proekologiczne.

W latach ubiegłych miasto Chorzów przeznaczyło poniższe kwoty na program wymiany pieców:

2015 r. - 118 dotacji na kwotę 198 tys. zł.
2016 r. - 146 dotacji na kwotę 266 tys. zł. 
2017 r. - 143 dotacji na kwotę 254 tys. zł.

piątek, 7 września 2018

Wnioski radnego do projektu budżetu na 2019 rok

W ostatni czwartek złożyłem do prezydenta Chorzowa kilka wniosków do projektu budżetu na 2019 rok. Wnioski te są efektem wielu konsultacji i odbytych rozmów z mieszkańcami. Dotyczą one dzielnicy centrum miasta i części Chorzowa II.

Zawnioskowałem, aby w budżecie miasta Chorzów na 2019 rok zabezpieczyć środki na realizację następujących zadań, które w mojej ocenie i wielu mieszkańców naszej dzielnicy, powinny być szybko zrealizowane:

czwartek, 6 września 2018

Wnioski radnych PiS do projektu budżetu na 2019 rok

Klub radnych Prawa Sprawiedliwości złożył dziś do prezydenta miasta Chorzów 9 wniosków do projektu budżetu na 2019 rok. Nasze wnioski są efektem wielu konsultacji i odbytych rozmów z mieszkańcami.
Zawnioskowaliśmy, aby w budżecie miasta Chorzów na 2019 rok zabezpieczyć środki na realizację następujących zadań:

środa, 5 września 2018

52. sesja Rady Miasta

Jutro, tj. 6 września, o godz. 9.00, w gmachu Urzędu Miasta rozpocznie się 52. sesja Rady Miasta. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z zaplanowanym porządkiem obrad.

poniedziałek, 3 września 2018

Leszek Piechota przedstawia program wyborczy dla Chorzowa

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Chorzowa senator Leszek Piechota zwrócił się oficjalnym listem do mieszkańców Chorzowa. Przedstawił w nim najważniejsze punkty swojego programu wyborczego.